Hur utbetalas försäkringsersättning?

Ersättning utbetalas till Bank Norwegian för kreditering av din kreditskuld och sker i efterskott, med undantag för ersättning vid skilsmässa/separation som betalas ut direkt till dig.