Kan det kontaktlösa mikrokortet användas vid internetköp?

Nej, det är inte möjligt att använda det kontaktlösa mikrokortet vid internetköp. Mikrokortet kan endast användas vid en kortterminal.