Kan jag ändra förfallodatum vid en överföring från mitt sparkonto till mitt kreditkortskonto?

Nej, det är inte möjligt att ändra förfallodatum från dagens datum.