Kan jag använda appen för alla tjänster?

Internetbanken är lika för alla enheter. Det betyder att du får tillgång till samma tjänster i appen som vid inloggning på en dator eller Ipad.