Kan man lösa ett annuitetslån?

Ja, du har alltid rätt att lösa lån i förtid och det gäller även annuitetslån.