Kan räntan på mitt lån öka?

Räntan är rörlig och kan därför både höjas och sänkas. Vi meddelar sina kunder innan en eventuell ränteändring sker.