Kommer mitt uttag av cashback betala fakturan?

Om du har en obetald faktura, kan du använda ditt cashback saldo till att betala hela eller delar av din faktura. Om intjänat cashback ej är tillräckligt för att täcka minimibeloppet som finns angivet på din faktura, måste du i tillägg genomföra en vanlig inbetalning för att täcka resterande del av fakturan.