Kommer räntan att ändras på mitt privatlån?

Om kostnaden för upplåning förändras, justerar vi ibland räntorna på lån med rörlig ränta. Bank Norwegian tar hänsyn till Riksbankens ränteläge vid räntesättning och högre räntor från Riksbanken kan i förlängningen innebära att vi höjer våra lån- och sparräntor. Räntejusteringar kommer att meddelas av Bank Norwegian till dig som kund innan de börjar gälla.