Mottar jag CashPoints vid överföringar eller betalningar av räkningar?

Nej, du mottar inte CashPoints vid räkningsbetalningar eller överföringar. Du mottar endast poäng vid varuköp.