När dras beloppet från kontot?

Vi drar beloppet från ditt konto den 28:e varje månad. Om den 28:e infaller på en helgdag drar vi beloppet förstkommande vardag.