När täcks jag av dagligvaruförsäkringen?

Du täcks om du är 100% arbetslös eller sjukskriven i minst 30 dagar i följd.