När täcks jag av dagligvaruförsäkringen?

Du täcks om du är arbetslös eller 100% sjukskriven i minst 30 dagar i följd.