När täcks jag av ID-stöldsförsäkringen?

Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos Bank Norwegian. Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller i ett (1) år från den dagen då försäkringen blir tecknad och fram till det datumet som försäkringen blir förnyad. Detta datumet framkommer i försäkringsbrevet