När täcks jag av självriskförsäkring hyrbil?

Följande förutsättningar gäller för att försäkringen ska gälla:

  • den försäkrades hyrbilsavtal gäller maximalt 31 dygn
  • hyrbilstavtalet har slutits med ett företag vars huvudsakliga verksamhet består av uthyrning av fordon
  • hyrbilsavtalet har ingåtts i kortinnehavarens namn
  • hyrbilen är täckt av en kaskoförsäkring
  • kortinnehavaren har följt uthyrningsfirmans regelverk samt gällande lagar och regler
  • kostnaderna enligt hyrbilsavtalet har betalats till 100% med Bank Norwegian kreditkort
  • hyrbilsavtalet avser hyrbil för privat bruk

Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos Bank Norwegian. Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller i ett (1) år från den dagen då försäkringen blir tecknad och fram till det datumet som försäkringen blir förnyad. Detta datumet framkommer i försäkringsbrevet.