Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

När täcks jag av självriskförsäkring hyrbil?

Följande förutsättningar gäller för att försäkringen ska gälla:

  • den försäkrades hyresavtal gäller maximalt 31 dygn
  • hyresavtalet har slutits med ett företag eller via en företagsägd fordonsdelningsplattform
  • hyresavtalet har ingåtts i kortinnehavarens namn
  • hyrbilen är omfattad av en kaskoförsäkring (helförsäkring)
  • hyrcykeln är omfattad av relevant försäkring
  • kortinnehavaren har följt uthyrningsföretagets/bildelningsplattformens regelverk samt gällande lagar  och regler
  • kostnaderna enligt hyresavtalet (hyreskostnader) har betalats till 100 % med Bank Norwegian kreditkort
  • hyresavtalet avser hyrbil eller hyrcykel för privat bruk

Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos oss. Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller i ett (1) år från den dagen då försäkringen blir tecknad och fram till det datumet som försäkringen blir förnyad. Detta datumet framkommer i försäkringsbrevet.