Rapporterar Bank Norwegian in kontrolluppgifter till Skatteverket gällande sparkonto?

Vi rapporterar in kontrolluppgifter till Skatteverket gällande sparkontot. Skatt på upplupen ränta för våra sparkonto betalas inte direkt av Bank Norwegian, utan kunden behöver betala in detta själva.