Täcker inbetalningar på kortet med intjänad CashBack fakturan?

Ja. Om du har en obetald faktura kan du använda ditt CashBack-saldo för att helt eller delvis betala din faktura. Om intjänad CashBack inte räcker för att täcka hela fakturabeloppet måste du göra en vanlig inbetalning för att täcka det kvarstående beloppet.