Vad är karensperiod?

Karensperiod är den tiden från det att du är arbetslös eller sjukskriven till det datum då du kan börja få ersättning. Betalning vid sjukfrånvaro eller uppsägning kan bara ske efter att du har varit sjukskriven eller arbetslös i minst 30 dagar i följd.