Vad är reporänta?

Reporänta, även kallad styrränta, är den ränta som Riksbanken tar ut när de lånar ut pengar till bankerna. När reporäntan ändras så ändras vanligtvis även den ränta du får betala när du lånar pengar i en bank.