Vad gör jag om en skada uppstår?

Skada ska snarast möjligt anmälas til Moderna genom att klicka här.

Du kan kontakta Moderna via epost: kort@modernaforsakringar.se, eller på telefon: 010-2191235