Vad händer med mitt CashBack-saldo om jag inte betalar min faktura?

Om kortet missköts och ärendet skickas till inkasso kommer intjänad CashBack att tas bort.