Vad täcker försäkringen?

Försäkringen ger en engångsersättning motsvarande en månads konsumtion av dagligvaror som köpts med kortet.

Det räknas baserat på ett genomsnitt av vad du har köpt matvaror med kortet de senaste tre månaderna före händelsen.