Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Vad täcker ID-stöldförsäkringen?

Omfattning ID-stöld Försäkringsbelopp per skada (SEK) Självrisk
Inkomstbortfall
Villkorspunkt 7
   

- Inkomstbortfall

kr 200.000  -
Rättsskydd
Villkorspunkt 7
   

- Kostnader för juridiskt ombud

kr 1.000.000  -
Merkostnadsskydd
Villkorspunkt 7
   

- Administrativa merkostnader

kr 20.000  -

Några viktiga undantag
Försäkringen gäller inte för:

  • förluster som uppstår från eller är relaterade till juridisk person/företagsverksamhet
  • kostnader för åtgärder som utförs av den försäkrades make/maka, registrerade partner, sambo, barn eller förälder
  • kostnader till följd av bedräglig, uppsåtlig eller kriminell handling av den försäkrade eller medlem av den försäkrades hushåll
  • ekonomiska förluster, andra än de kostnader som är förknippade med att återställa en säker identitet, eller som överstiger de högsta ersättningsbeloppen
  • fysisk eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall
  • kostnader i samband med förlust av anställning eller anseende
  • indirekta kostnader och förluster
  • förlust av data
  • skada som inträffar utanför försäkringens giltighetsperiod 

Se villkor här för fullständig beskrivning av täckningsomfång och undantag.