Var gäller ID-stöldförsäkringen?

Försäkringen gäller i hela världen.