Varför fungerar inte mitt kreditkort?

Det kan finnas många orsaker till att kortet inte fungerar. Det du bör kontrollera innan du eventuellt tar kontakt med oss är: 

• Har du slagit rätt PIN-kod?
• Vid handel på internet: har kortnummer, giltighetsdatum och CVC-kod angetts korrekt?
• Finns det tillgänglig kredit på kortet?
• Har den senaste fakturan betalats till förfallodatum?

Det kan också finnas reserverade belopp på kortet, vilket reducerar den tillgängliga krediten. Logga in på MinSida eller i appen för att se den tillgängliga krediten på kortet och för hämta PIN-koden.