Varför ökar räntan på mitt lån?

Styrräntan har ett flertal gånger blivit justerad sedan 2019.
Den senaste ändringen ägde rum 20 september 2022 där styrräntan ökades till 1,75%.

En ökad styrränta betyder högre kostnader på utlåningsprodukter. Detta är orsaken till att Bank Norwegian nu justerar räntan för existerande kunder. Ränteändringen sker enligt villkoren punkt 5.