Varför önskar ni att jag skickar ett säkert meddelande?

I vissa tillfällen önskar vi säkerhetsställa att vi pratar med rätt person. Legitimeringen med BankID är ett säkert sätt att legitimera sig.