Vem kan köpa ID-stöldförsäkringen?

Du måste vara innehavare av ett giltigt Bank Norwegian kreditkort. Försäkrad ska vara inskriven i Försäkringskassan eller motsvarande ordning i Norden och bo i Norden på en adress som är registrerad i folkbokföringen.