Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Vem kan teckna låneskyddet?

Vi erbjuder låneskydd till dig som:

  • Har ingått låneavtal med oss
  • har fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen gäller dock till och
    med utgången av det år då du fyller 67 år.
  • är folkbokförd i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet
  • Är tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 20 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande eller är egenföretagare med heltidssysselsättning
  • Är fullt arbetsför genom att du utför dina arbetsuppgifter utan hinder, inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte har särskilt anpassat arbete eller s.k. lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan om försäkring räknat.

Om du har fått ett lån utbetalat efter 2022-06-29 men ej faller in under kraven ovan, måste du själv avsluta försäkringen genom att skicka en e-post till forsakring@banknorwegian.se

Det är endast huvudsökande som kan teckna ett låneskydd. Om det finns en medlåntagare, kommer denna personen ej att vara inkluderad i låneskyddet.