Vem kan teckna låneskyddet?

Vi erbjuder låneskydd till dig som:

  • Har ingått låneavtal med Bank Norwegian
  • Har fyllt 18 år men ännu inte 64 år
  • Är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
  • Har en tillsvidareanställning eller är företagare och arbetar minst 17 timmar i veckan sedan minst 6 månader tillbaka. Tid under provanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna om provanställningen utan uppehåll har övergått i tillsvidareanställning.
  • Är fullt arbetsför genom att du utför dina arbetsuppgifter utan hinder, inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte har särskilt anpassat arbete eller s.k. lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, inte har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan om försäkring räknat.

Din make/maka/partner/sambo som är betalningsansvarig för samma lån kan teckna den del av försäkringen som ger ersättning vid dödsfall. Din make/maka/partner/sambo ska också uppfylla reglerna för att få köpa låneskydd.