Vem omfattas av betalskyddet?

Försäkringen täcker innehavaren av kreditkortet.