Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Vem omfattas av reseförsäkringen och avbeställningsskyddet?

Försäkringen gäller för kortinnehavaren av kreditkortet samt följande personer:

  • Kortinnehavarens maka/make och registrerad partner.
  • Kortinnehavarens sambo, det vill säga den som lever tillsammans med kortinnehavaren i ett äktenskapsliknande förhållande och är folkbokförd på samma adress som kortinnehavaren.
  • Kortinnehavarens barn, styvbarn, adopterade barn* och fosterbarn under 23 år som bor stadigvarande i samma hushåll som kortinnehavaren, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos en av sina föräldrar/vårdnadshavare.
  • Barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan föräldrars sällskap är också här avsedda barn

*Med adopterat barn menas när föräldrarna har övertagit den dagliga omsorgen och med surrogatbarn menas barnsom har blivit slutgiltigt utskrivna från sjukhus efter sin födsel.

Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden.