Vem omfattas av tandvårdsförsäkringen?

Försäkringen täcker innehavaren av kreditkortet.