Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Har du blivit ombedd att svara på frågor gällande kundkännedom?

Har du mottagit ett meddelande från oss där vi ber dig att svara på frågor gällande kundkännedom? Eller har du kanske upptäckt att en ruta dyker upp när du har loggat in på Min Sida eller i vår app? Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer till dig och varför det är viktigt att du besvarar dem. 

Varför ber vi dig att svara på frågorna?

Penningtvättsregelverket kräver att banker och finansföretag har god och uppdaterad kunskap om sina kunder. För att säkerställa att vi på Bank Norwegian, en del av NOBA Bank Group, uppfyller kraven enligt penningtvättslagen, måste vi ställa frågor till dig både vid etablering av och under kundrelationens gång. Detta är bakgrunden till att du nu har blivit ombedd att besvara dessa frågor.

Vilka typer frågor ställer vi?

I kunddeklarationen kan vi ställa några få frågor om dig – till exempel om du är en person i en politiskt utsatt ställning, om du är skatterättsligt bosatt i Sverige eller utomlands. Dessutom ställer vi några frågor om hur du planerar att använda de produkter du har hos oss:

  • Om du har ett kreditkort frågar vi till exempel om var du planerar att använda kortet och om du förväntar dig att göra överföringar utomlands.
  • Om du har ett sparkonto frågar vi till exempel hur ofta du förväntar dig att göra överföringar till sparkontot och om du sparar för någon annan än dig själv.

Uppgifterna du lämnar kommer alltid att behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande lagar.

Hur lång tid tar det att svara?

I genomsnitt tar det bara några minuter att svara på frågorna. Antalet frågor du måste svara på beror bland annat på om du har en eller flera produkter hos oss. Frågorna besvaras med kryssmarkering eller med fördefinierade svarsalternativ.

Hur kan kunskap om kunder motverka penningtvätt och finansiering av terrorism?

Banker og finansforetak spiller en viktig rolle i forebyggingen og bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. Dette er fordi kriminelle i stor grad er avhengig av banktjenester for å kunne utføre hvitvasking eller terrorfinansiering.

Banker och finansföretag spelar en viktig roll i förebyggandet och bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta beror på att brottslingar i stor utsträckning är beroende av banktjänster för att kunna utföra penningtvätt eller finansiering av terrorism. Genom att ha kunskap om alla våra kunder och hur våra produkter och tjänster förväntas användas blir det lättare att upptäcka om någon skulle missbruka våra produkter för att begå brottsliga handlingar – antingen genom sina egna konton eller genom otillbörlig användning av andras. God kundkännedom bidrar därför till att vi ännu bättre kan skydda dig som kund.

Frågor och svar

Du kan besvara kunddeklarationen i appen eller på MinSida. Om du inte har BankID kan du logga in på MinSida med SMS-kod. Så här gör du:

  1. Klicka på "Logga in" högst upp till höger på vår webbplats.
  2. Klicka på "Engångskod på SMS" under rubriken "Val för inloggning".
  3. Ange ditt personnummer (12 siffror) och klicka på "Logga in". Du kommer nu att få en kod via SMS till ditt registrerade telefonnummer.
  4. Ange den mottagna PIN-koden och klicka på "Logga in".

Ja, alla kunder må besvara våra frågor både när de etablerar en kundrelation och under kundrelationens gång. Eftersom nya kunder kommer in vid olika tidpunkter, får inte alla kunddeklarationen samtidigt.  

Vi är lagligt ålagda att samla in de uppgifter vi begär i kunddeklarationen. Därför måste vi skicka påminnelser om vi inte får svar efter första förfrågan. Så snart du besvarar frågorna kommer meddelandena från oss om detta att upphöra. Om du upplever problem med att svara på kunddeklarationen är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Om du inte svarar på frågorna gällande kundkännedom efter upprepade påminnelser, kan användningen av dina produkter bli begränsad. Om vi fortfarande inte lyckas få de nödvändiga uppgifterna från dig kan vi i sista instans behöva avsluta de produkter du har hos oss.

Syftet med penningtvätt är att dölja ursprunget av intäkter som kommer från brottsliga handlingar. Detta kan inkludera intäkter från exempelvis skattebrott, narkotikahandel, människohandel och bedrägeri. Genom att tvätta de svarta intäkterna i den lagliga ekonomin framstår de som legitima. För att uppnå detta kommer den som tvättar pengarna att använda banksystemet på olika sätt för att dölja eller dölja pengarnas ursprung.

Terrorfinansiering innebär att ge ekonomiskt stöd till personer eller organisationer som utför eller planerar att utföra terrorhandlingar. Det kan vara antingen egna medel eller medel som samlats in från andra. Att tillhandahålla ekonomiskt stöd kan bidra till att en terrorhandling som kostar pengar, sker i framtiden. Det kan även hjälpa till att upprätthålla en terrororganisation. Detta är straffbart enligt brottsbalken.