Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Vad är annuitetslån?

Ett annuitetslån är ett lån där månadsbeloppet (amortering plus ränta) är detsamma under lånets hela löptid. I den här artikeln beskriver vi skillnaden mellan annuitetslån och lån med rak amortering samt för- och nackdelarna med dessa två typer av lån.

Annuitetsbelopp – amortering och ränta

Med ett annuitetslån betalar du ett fast belopp vid varje betalningstillfälle, vanligtvis varje månad, tills hela lånet är återbetalt. Detta belopp kallas annuitet och omfattar både amortering och ränta. I början betalar du mer ränta och endast en liten del av månadsbeloppet är avbetalning på själva låneskulden, men efterhand som du betalar av lånet minskar räntans andel av månadsbeloppet. Under förutsättning att räntan inte ändras betalar du samma belopp varje månad, men hela tiden lite mer amortering och lite mindre ränta.

Amortering

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Vanligtvis betalas amorteringen varje månad, tillsammans med räntan. När du amorterar minskar din låneskuld.

Ordet amortering kommer från franskans amortir, döda. Att amortera är helt enkelt att genom regelbundna avbetalningar så småningom "döda" eller utplåna en skuld.

Vad är rak amortering?

Ett annat sätt att lägga upp ett lån är rak amortering. Det betyder att du betalar av lånet med ett lika stort belopp varje månad. Med rak amortering blir den totala månadskostnaden större i början av låneperioden, vilket beror på att kostnaden för räntan är högst i början då skulden är som störst. Rak amortering används främst vid bostadslån.

Vad är bäst, annuitetslån eller rak amortering?

Den största fördelen med ett annuitetslån är att månadskostnaden för lånet alltid blir densamma. På så sätt blir det lätt för dig att planera din privatekonomi. En annan fördel jämfört med ett lån med rak amortering är att månadskostnaden blir lägre i början av lånets löptid. Nackdelen är att den totala räntekostnaden kan bli högre eftersom lånet bygger på fast ränta. Rak amortering är det vanligaste upplägget för bolån och ger en lägre totalkostnad. Nackdelen är att månadskostnaden blir högre i början av låneperioden eftersom räntekostnaden då är som högst.

Vad händer om räntan höjs?

När banken lägger upp ett annuitetslån beräknas månadsbeloppet utifrån lånebeloppet, räntesatsen och antalet betalningstillfällen. Utgångspunkten är att låntagaren ska betala tillbaka lånet med ett lika stort belopp varje månad, men vad händer om räntan ändras på grund av att centralbanken höjer styrräntan? Det finns två olika typer annuitetslån som löser detta på olika sätt.

Bibehållen annuitet

De flesta långivare använder en modell som kallas bibehållen annuitet, eller falsk annuitet. Det innebär att det fastställda månadsbeloppet inte ändras även om räntan ändras. Istället ändras antalet betalningstillfällen för att kompensera för ränteförändringen. Om det handlar om en räntehöjning kommer det därför ta längre tid att betala tillbaka lånet.

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet, även kallat äkta annuitet, innebär att långivaren gör en ny beräkning av det belopp du ska betala om räntan ändras. Löptiden (den avtalade återbetalningstiden för lånet) förblir densamma, men du får betala en större summa varje månad om räntan höjs.

Vanliga frågor

Ett annuitetslån innebär att du vid varje betalningstillfälle ska betala av lånet med en fast summa som omfattar både amortering och ränta.

Ordet annuitet kommer från franskans annuité, årlig betalning, som i sin tur kommer från latinets annus, år. Med ett annuitetslån vet du med andra ord exakt vad lånet kommer att kosta varje månad – och år.

Bank Norwegian erbjuder lån utan säkerhet upp till 600 000 kr med en återbetalningstid på 1-15 år. Räntan sätts individuellt och ligger för närvarande på 5,99 - 23,99 %.

Med ett annuitetslån betalar du samma belopp varje månad och har därmed alltid full koll på din månadskostnad.

Ja, du har alltid rätt att lösa lån i förtid och det gäller även annuitetslån.

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Vanligtvis betalas amorteringen varje månad, tillsammans med räntan. När du amorterar minskar din låneskuld.

Ordet amortering kommer från franskans amortir, döda. Att amortera är helt enkelt att genom regelbundna avbetalningar så småningom "döda" eller utplåna en skuld.

Ansök om ett annuitetslån

Hos Bank Norwegian kan du låna upp till 600 000 kr med en återbetalningstid på 1–15 år.

Läs mer här.

Representativt exempel: Vid ett privatlån på 80 000 kr som återbetalas på 6 år med räntan 11,99% (inkl. månadsavgift 19 kr och uppläggningsavgift 399 kr) blir den effektiva räntan 13,39%. Du betalar 1590 kr/månad (1571 kr utgör avbetalning, 19 kr utgör månadsavgift och antalet avbetalningar är 72), dvs. ett totalbelopp på 114 509 kr inkl. uppläggningsavgiften om 399. Räntan är rörlig och kan variera från 8,29% till 19,99%. Den effektiva räntan kan variera från 8,61% till 29,07% (maj 2024).

Ansök om annuitetslån