Presse

Vi besvarar förfrågningar från journalister. Vi hjälper dig gärna att finna den riktiga personen i organisationen om du önskar bakgrundsinformation, intervju, pressbilder eller vår logo. Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Presskontakt (endast för journalister- kontaktinformation till kundservice hittar du här)

Pressekontakt:

Melita Ringvold

Telefon: +47 951 21 983

E-post: presse@banknorwegian.no