Press

Vi besvarar gärna på förfrågningar från journalister. Kontakta oss så hjälper vi hjälper dig att finna den riktiga personen i organisationen om du önskar bakgrundsinformation, intervju, pressbilder eller vår logo.

 

Presskontakt:

E-post: presse@banknorwegian.no (endast för journalister)

Kontaktinformation till vår kundservice hittar du här