Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Privatlån

Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt), utan att ange något skäl, inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingicks. För att du ska hinna utöva din ångerrätt räcker det med att du meddelar att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen på 14 dagar gått ut. Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Ange namn, adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Om lånebeloppet har betalats ut är du skyldig att betala tillbaka lånebeloppet och betala ränta för tiden fram till dess du har återbetalat kreditbeloppet. Du måste betala tillbaka beloppet senast 30 dagar efter det att du meddelat att du ångrat dig.

Bank Norwegian ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, återbetala de avgifter du betalat med anledning av krediten (med undantag för sådana avgifter vilka kredittagaren enligt konsumentkreditlagen slutligt ska betala).

Kreditkort

Du har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt), utan att ange något skäl, inom 14 dagar från den dag kreditkortsavtalet ingicks. Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Ange namn, adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Om du väljer att avsluta ditt konto är du ansvarig för alla debiteringar, transaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som genomförts innan du utövar din ångerrätt.

Sparkonto

Du har rätt att ångra öppnandet av sparkonto (ångerrätt), utan att ange något skäl, inom 14 dagar från den dag avtalet om sparkonto ingicks. Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Ange namn, adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Ångerrätten gäller enbart det inledande kontoöppningsavtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som genomförts innan du utövar din ångerrätt. Om du ångrar dig avslutas kontot. Bank Norweigan ska då snarast, och senast inom 30 dagar från mottagandet av sådant meddelande, betala tillbaka de insatta medlen till ditt föranmälda utbetalningskonto. Om du utnyttjar din ångerrätt har Bank Norwegian rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid tjänsten nyttjats och för skäliga kostnader fram till dess att ångerrätten utövades.

Försäkring

Du har rätt att ångra tecknandet av försäkringen, utan att ange något skäl, inom 30 dagar från den dag försäkringen tecknades. Ångrar du dig kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Ange namn, adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.

Inbetald premie återbetalas då till dig och försäkringen anses aldrig ha börjat gälla. Inga extra avgifter för utnyttjande av ångerrätt eller uppsägning utgår.