Betalskydd

Få större ekonomisk säkerhet 

Om du blir arbetslös, sjukskriven eller utsatt för en olycka kan det få stora konsekvenser för din privata ekonomi. Med Betalningsförsäkring kan du få ersättning för din utestående skuld som gör situationen lite enklare.

Betalningsförsäkringen ger dig utbetalning om du blir arbetslös eller sjukskriven i en längre period, eller om du genomgår en skilsmässa. Försäkringen täcker också utestående saldo upp till 100 000kr vid dödsfall.

Du betalar endast för försäkringen om du har utestående saldo på kortet. Har du inte utestående saldo betalar du ingen premie.

  • Blir du permitterad eller arbetslös i mer än 30 dagar eller blir mer än 50% sjukskriven kan du få utbetalt ersättning
  • Du får ersatt 10% av utestående saldo vid skadetidpunkten i upp till 12 månader
  • Vid dödsfall som en konsekvens av sjukdom eller olycka stryks utestående saldo med upp till 100 000kr
  • Om du genomgår en skilsmässa, får du utbetalt en engångsersättning på 10 000kr

Försäkringen kostar 0,72% av utestående saldo

T.ex. vid en utestående skuld på 10 000 kr kostar försäkringen 72 kr per månad. Har du ingen utestående skuld på kortet betalar du inte försäkringspremie. Premien baseras på den utestående skulden vid fakturaperiodens slut.

Vi rekommenderar dig att läsa igenom försäkringsvillkor.

För att kunna anslutas till försäkringen måste du uppfylla följande krav:

  • är folkbokförd i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet,
  • är tillsvidareanställd med en arbetstid på minst 20 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande eller är egenföretagare med heltidssysselsättning,
  • har fyllt 18 men inte 65 år