Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss
Man som tittar ut över sjön.

Betalskydd för kreditkort

Hjälp till att betala tillbaka utestående kredit

Säkra dig en större ekonomisk trygghet om något oförutsett skulle hända dig med en av marknadens bästa betalskydd.

Beställ betalskydd

Täckning

Med ett betalskydd på kreditkortet kan du få ekonomisk hjälp genom en tuff period så att du slipper bekymra dig över utestående saldo på kreditkortet.

Det utbetalas upptill 10 000 kr i månaden i max 12 månader om du blir permitterad, arbetslös eller sjukskriven med minst 50%.

Försäkringen ger också utbetalning vid dödsfall som har orsakats av sjukdom eller olycka.

Pris 

Räntebärande utestående saldo1%

Du betalar ej något i månaden om du ej har något utestående saldo på kortet.

Försäkringen kostar endast 1% av det utestående saldot. Beloppet dras automatiskt från ditt Bank Norwegian-kort i slutet av månaden.

Exempel: Har du 10 000 kr räntebärande utestående saldo på ditt kort, blir du belastad 100 kr för försäkringen.

Frågor och svar

För alla nya kreditkort-kunder efter 2023.11.01 medföljer et betalskydd. Om du ej önskar att ha försäkringen och vill säga upp denna kan du göra detta på Min Sida/appen.

Eksisterande kreditkort-kunder innan 2023.11.01 kan när som helst teckna försäkring genom att logga in i appen eller på Min Sida. När du loggat in väljer du "Kreditkort" och därefter "Försäkring".

För att kunna anslutas till försäkringen Betalskydd måste du uppfylla följande krav:

  • vara folkbokförd i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet,
  • vara tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 20 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande eller vara egenföretagare med heltidssysselsättning,
  • ha fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen gäller dock till och med det datum då du fyller 67 år

Se användarguiden för hur du tecknar försäkringen. 

Vi erbjuder betalskydd till dig som:

  • har fyllt 18 men ännu inte 65 år
  • är folkbokförd i Sverige och är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
  • har en tillsvidareanställning eller är företagare (minst 17 timmar i veckan), sedan minst 6 månader innan anslutningen till försäkringen
  • är fullt arbetsför och att du utför dina arbetsuppgifter utan hinder, inte är berättigad till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte har särskilt anpassat arbete eller s.k. lönebidragsanställning på grund av sjukdom eller olycksfall, inte heller har fått ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna från din ansökan om försäkring räknat

Om du blir ofrivilligt arbetslös eller tillfälligt arbetsoförmögen täcker försäkringen 10% av det utestående skuldsaldot på kreditkortet. Om du via din vårdcentral blir remitterad till en legitimerad psykolog kan försäkringen även täcka tre (3) behandlingstillfällen. Vid skilsmässa eller separation kan försäkringen lämna ersättning i form av ett engångsbelopp och vid dödsfall täcker försäkringen avskrivning, eller del, av utestående skuldsaldo.

Se tabellen nedan för mer information om de olika försäkringsmomenten och dess omfattning:

MOMENT

1:a ERSÄTTNINGSDAG

MAXERSÄTTNING

Arbetsoförmåga

KVALIFICERING
30 dagar

KARENS
30 dagar

ÅTERKVALIFICERING
360 dagar

Dag 31

10 000 SEK/mån i max 12 mån

Remiss till psykolog

KVALIFICERING
30 dagar

KARENS
30 dager

-

3 000 SEK

Arbetslöshet anställd

KVALIFICERING
90 dagar

KARENS
30 dagar

ÅTERKVALIFICERING
360 dagar

Dag 31

10 000 SEK/mån i max 12 mån

Arbetslöshet egenföretagare

KVALIFICERING
90 dagar

KARENS
60 dagar

ÅTERKVALIFICERING
360 dagar

Dag 61

10 000 SEK/mån i max 12 mån

Skilsmässa/separation

KVALIFICERING
90 dagar

Engångsutbetalning

10 000 SEK

Dödsfall

Engångsutbetalning

150 000 SEK

 

Skador ska anmälas i vår skadeportal på MinSida.

I skadeportalen kan du anmäla skada och ladda upp den dokumentation som behövs för att din skada ska kunna regleras så snabbt som möjligt.

De fullständiga försäkringsvillkoren hittar du här

Försäkringen täcker innehavaren av kreditkortet.

Du kan när som helst säga upp försäkringen. Om du vill säga upp din försäkring gör du det enklast genom att logga in på MinSida/appen och avsluta din försäkring där, eller genom att kontakta oss på forsakring@banknorwegian.se.

Om försäkringen avslutas via MinSida/appen så löper försäkringen fram tills nästa förnyelsesdatum.

Du har även 30 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar räknas från den dag försäkringen tecknades och 30 dagar framåt. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på samma mejladress som ovan. Försäkringen sägs då upp från försäkringens startdatum. Har premie inbetalats återbetalas den inbetalda premien.

För ökad trygghet rekommenderar vi dig som kund att teckna försäkringen Betalskydd för kreditkort. Försäkringen är knuten till ditt kreditkort och kan ge dig och din familj en ökad trygghet för det fall du skulle bli sjuk, arbetslös, genomgå en separation eller går bort.

Om du skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet  eller tillfällig arbetsoförmåga kan försäkringen ersätta dina månatliga kreditkortskostnader med ett belopp som motsvarar 10% av det utestående skuldsaldot på kreditkortet. Vid en eventuell skilsmässa eller separation kan försäkringen lämna ersättning i form av ett engångsbelopp. Vid dödsfall täcker försäkringen avskrivning eller del av utestående skuldsaldo.

Ersättning utbetalas till oss för kreditering av din kreditskuld och sker i efterskott, med undantag för ersättning vid skilsmässa/separation som betalas ut direkt till dig.