Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss
Kvinna vid bildörr.

Självriskförsäkring för hyrbil

349 kr per år

Undvik att betala en hög självrisk om du skulle skada hyrbilen.

Beställ självriskförsäkringen

Täckning

När du hyr bil är bilförsäkring oftast inkluderad i avtalet. Om du har otur och skadar hyrbilen täcks detta av bilförsäkringen, men du måste ofta betala en hög egenandel själv.

Om du köper självriskförsäkringen för hyrbil får du ersättning på upptill 20 000 kr till att betala egenandelen. Försäkringen är aktiv så länge du betalar hyrbilen med Bank Norwegian-kortet.

 • Täcker självrisk upptill 20.000kr
 • Hyrbilsperioden kan vara upptill 31 dagar
 • Täcker både kortinnehavare och familj
 • Hyrbilen måste vara betalt med Bank Norwegian-kortet

Pris

Självriskförsäkring hyrbil349 kr per år

Det årliga premiebeloppet belastas automatiskt på ditt kreditkort varje år tills du väljer att säga upp försäkringen.

Frågor och svar

Du kan teckna självriskförsäkring när du ansöker om kreditkort. Du kan när som helst teckna hyrbilsförsäkring efter din ansökan genom att logga in med BankID på MinSida eller i appen. När du loggat in väljer du "Kreditkort" och därefter "Försäkring".

Se användarguiden för hur du tecknar försäkringen. 

Försäkringssummor:

Omfattning Ersättning i SEK Självrisk
Självriskskydd för hyrbil
Villkorspunkt 9
   
Självriskskydd för hyrbil kr 20.000 per skada /
högst kr 40.000 per
försäkringsperiod
500 SEK
Självriskskydd för hyrcykel kr 2.500 per skada /
högst 5.000 per
försäkringsperiod
 
Olycksfallsskydd
Villkorspunkt 10
   
Vid dödsfall (0-21 år) kr 50.000  - 
Vid dödsfall (22 år och uppåt) kr 250.000  -
Vid fullständig, 100 %, medicinsk invaliditet kr 1.000.000  -
Sjukhuskompensation
Villkorspunkt 11
   
- Kompensation vid inläggning på sjukhus kr 400 per dygn, i högst 5 dygn  -
Nyckelförlust
Villkorspunkt 12
   
- Ersättning vid förlust eller stöld av hyrbilsnyckel kr 2.000 500 SEK
Dokumentförlust
Villkorspunkt 12
   
- Ersättning för återanskaffning av tappade eller stulna hyrbilsdokument kr 2.000 500 SEK 
Hotellövernattning vid oväntat väghinder eller inställd färja
Villkorspunkt 13
   
Ersättning för hotellövernattning kr 3.000 -
KörVidare
Villkorspunkt 14
   
Transportkostnader för att komma vidare på resan kr 1.000 -

*Det går maximalt att få ersättning för två skador per år.

Några viktiga undantag
Försäkringen gäller inte för skada:

 • där försäkrad inte följt uthyrningsföretagets regelverk
 • där föraren av hyrbilen är annan än den som anges i hyresavtalet
 • där föraren av hyrbilen saknar giltigt körkort eller förarbevis
 • som uppkommer vid träning inför eller under professionell tävling
 • som uppkommer i samband med lagbrott eller annan kriminell handling
 • om försäkringen har tecknats efter att hyresperioden har startat
 • vid körning i terräng utanför allmän väg
 • på hyrbil vars värde överstiger 750 000 kr
 • på hyrbil hyrd via bildelningsplattform som är äldre än 5 år
 • på hyrcykel vars värde överstiger 20 000 kr
 • på hyrbilens och hyrcykelns interiör och extrautrustning, t.ex. barnstolar, GPS, takbox eller cykelkärra
 • på cykel inklusive tillhörande cykelkärra vars värde överstiger 20 000 kr
 • som uppkommer på hyrcykel som hyrts av offentligt finansierad och/eller offentligt driven verksamhet t.ex. en kommunal cykelutlåning så kallade citybikes

Avtalsvillkor självriskförsäkring

Följande förutsättningar gäller för att försäkringen ska gälla:

 • den försäkrades hyresavtal gäller maximalt 31 dygn
 • hyresavtalet har slutits med ett företag eller via en företagsägd fordonsdelningsplattform
 • hyresavtalet har ingåtts i kortinnehavarens namn
 • hyrbilen är omfattad av en kaskoförsäkring (helförsäkring)
 • hyrcykeln är omfattad av relevant försäkring
 • kortinnehavaren har följt uthyrningsföretagets/bildelningsplattformens regelverk samt gällande lagar  och regler
 • kostnaderna enligt hyresavtalet (hyreskostnader) har betalats till 100 % med Bank Norwegian kreditkort
 • hyresavtalet avser hyrbil eller hyrcykel för privat bruk

Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos oss. Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller i ett (1) år från den dagen då försäkringen blir tecknad och fram till det datumet som försäkringen blir förnyad. Detta datumet framkommer i försäkringsbrevet.

Hyrbilsförsäkringen kostar 349 kr per år och förnyas automatiskt varje år fram tills det att ni väljer att avsluta försäkringen.

Försäkringen kan tecknas av innehavare av giltigt kreditkort hos oss. Försäkrad ska vara inskriven i Försäkringskassan eller motsvarande ordning i
Norden och bo i Norden på en adress som är registrerad i folkbokföringen.

Fullständiga villkor för försäkringen hittar du här.


Du avbeställer eller säger upp försäkringen genom att logga in på MinSida/appen, sedan trycker du på Kreditkort - Försäkring, eller så kan du skicka e-post till forsakring@banknorwegian.se.

 

Försäkringen gäller för innehavare av ett giltigt kreditkort och dennes familj, dvs.:

 • Maka/make eller sambo, samt barn
 • Styvbarn, adopterade barn och fosterbarn under 21 år som bor stadigvarande i samma hushåll som kortinnehavaren
 • Barn under 21 år som bor tillsammans med den andra föräldern är också här
  avsedda barn

Försäkringen gäller i hela världen.

Den här försäkringen hjälper dig som hyr bil och vil slippa betala en dyr självrisk i händelse av skada på bilen. Det täcker dig även on du råkar ut för en olycka i hyrbilen.

Prisvärd försäkring