Självriskförsäkring för hyrbil

249 kr per år

Undgå att betala en hög egenandel om du skulle skada hyrbilen.

Täckning

När du hyr bil är bilförsäkring oftast inkluderad i avtalet. Om du har otur och skadar hyrbilen täcks detta av bilförsäkringen, men du måste ofta betala en hög egenandel själv.

Om du köper självriskförsäkringen för hyrbil får du ersättning på upptill 20 000 kr till att betala egenandelen. Försäkringen är aktiv så länge du betalar hyrbilen med Bank Norwegian-kortet.

 • Täcker självrisk upptill 20.000kr
 • Hyrbilsperioden kan vara upptill 31 dagar
 • Täcker både kortinnehavare och familj
 • Hyrbilen måste vara betalt med Bank Norwegian-kortet

Pris

Självriskförsäkring hyrbil
249 kr per år

Det årliga premiebeloppet belastas automatiskt på ditt kreditkort varje år tills du väljer att säga upp försäkringen.

Frågor och svar

Du kan teckna självriskförsäkring när du ansöker om kreditkort. Du kan när som helst teckna hyrbilsförsäkring efter din ansökan genom att logga in med BankID på MinSida eller i appen. När du loggat in väljer du "Kreditkort" och därefter "Försäkring".

Se användarguiden för hur du tecknar försäkringen. 

Försäkringssummor:

Omfattning Ersättning i SEK Självrisk
Självriskskydd för hyrbil
Villkorspunkt 8
   
- Självriskskydd för hyrbil kr 20.000 per skada, men högst 2 skador per
försäkringsperiod.
500 SEK per skada
Olycksfall
Villkorspunkt 9
   
- Vid dödsfall (0-21 år) kr 30.000  - 
- Vid dödsfall (22 år och uppåt) kr 250.000  -
- Vid dödsfall (0-21 år) kr 500.000  -
- Vid dödsfall (0-21 år) kr 1.000.000  -
Sjukhuskompensation
Villkorspunkt 10
   
- Kompensation vid inläggning på sjukhus kr 400 per dygn, i högst 5 dygn  -
Nyckelförlust
Villkorspunkt 11
   
- Ersättning vid förlust eller stöld av hyrbilsnyckel kr 2.000 500 SEK per skada
Dokumentförlust
Villkorspunkt 11
   
- Ersättning för återanskaffning av tappade eller stulna hyrbilsdokument kr 2.000 500 SEK per skada

*Det går maximalt att få ersättning för två skador per år.

Några viktiga undantag
Försäkringen gäller inte för skada:

 • är försäkrad inte följt uthyrningsfirmans regelverk
 • där föraren är annan än den som anges i hyresavtalet
 • där föraren saknar giltigt körkort
 • på hyrbil vars värde överstiger 750 000 kr
 • på hyrbil som hyrts från en privatperson eller ett företag vars huvudsakliga verksamhet inte består i att hyra ut bilar
 • på hyrbil som inte är registrerad för körning på allmän väg
 • som uppkommer vid träning inför eller under professionell tävling
 • på hyrbilens interiör och extrautrustning, t.ex. barnstolar, GPS eller takbox
 • vid körning i terräng utanför allmän väg
 • som uppkommer i samband med kriminell handling

Avtalsvillkor självriskförsäkring

Följande förutsättningar gäller för att försäkringen ska gälla:

 • den försäkrades hyrbilsavtal gäller maximalt 31 dygn
 • hyrbilstavtalet har slutits med ett företag vars huvudsakliga verksamhet består av uthyrning av fordon
 • hyrbilsavtalet har ingåtts i kortinnehavarens namn
 • hyrbilen är täckt av en kaskoförsäkring
 • kortinnehavaren har följt uthyrningsfirmans regelverk samt gällande lagar och regler
 • kostnaderna enligt hyrbilsavtalet har betalats till 100% med Bank Norwegian kreditkort
 • hyrbilsavtalet avser hyrbil för privat bruk

Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos Bank Norwegian. Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen gäller i ett (1) år från den dagen då försäkringen blir tecknad och fram till det datumet som försäkringen blir förnyad. Detta datumet framkommer i försäkringsbrevet.

Hyrbilsförsäkringen kostar 249 kr per år och förnyas automatiskt varje år fram tills det att ni väljer att avsluta försäkringen.

Försäkringen kan tecknas av innehavare av giltigt Bank Norwegian kreditkort. Försäkrad ska vara inskriven i Försäkringskassan eller motsvarande ordning i
Norden och bo i Norden på en adress som är registrerad i folkbokföringen.

Fullständiga villkor för försäkringen hittar du här.

Förköpsinformationen hittar du här.

Du avbeställer eller säger upp försäkringen genom att skicka e-post till forsakring@banknorwegian.se.

 

Försäkringen gäller för innehavare av ett giltigt Bank Norwegian kreditkort och dennes familj, dvs.:

 • Maka/make eller sambo, samt barn
 • Styvbarn, adopterade barn och fosterbarn under 21 år som bor stadigvarande i samma hushåll som kortinnehavaren
 • Barn under 21 år som bor tillsammans med den andra föräldern är också här
  avsedda barn

Försäkringen gäller i hela världen.

Den här försäkringen hjälper dig som hyr bil och vil slippa betala en dyr självrisk i händelse av skada på bilen. Det täcker dig även on du råkar ut för en olycka i hyrbilen.

Prisvärd försäkring

Bank Norwegian kreditkort

Vardagskortet du kan lita på

Ex. vid uppskjuten betalning: eff 21,93%, 15000 ö/12 m. Tot: 16.673