Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Reseförsäkring

Kostnadsfritt i kortet

Med reseförsäkringen som är inkluderad i ditt kort har du en god reseförsäkring så länge minimum 50% av resans resekostnad är betald med Bank Norwegian-kortet.

Anmäl din skada på försäkringen

Vår reseförsäkring levereras i samarbete med Moderna. Du kommer att omdirigeras till Modernas formulär för skadeanmälan.

Täckning

Om du måste avbeställa resan eller upplever andra händelser medans du är på semester kan du få ersättning från försäkringen.

Reseförsäkringen ger dig full täckning på resor som du betalar med ditt Bank Norwegian-kort. Några av punkterna i villkoren som gäller:

 • Resan måste starta och sluta i Norden
 • Gäller på resor upp till 90 dagar
 • Täcker avbeställning av resa upp till 50 000 kr
 • Kompenserar för försenat bagage
 • Barn omfattas av försäkringen ut det året dem fyller 21

Frågor och svar

Det finns ingen åldersbegränsning på reseförsäkring och avbeställningsskyddet som ingår i ditt kort hos oss.

Försäkringen är kostnadsfri och ingår i kortet och aktiveras om minst 50% av resekostnaderna har betalats med kortet eller CashPoints.

 

Täckning: Högsta försäkringsbelopp per person/kort Högsta försäkringsbelopp per skada
Avbeställning
Villkorspunkt 9
   

- Avbeställning

kr 25.000 kr 50.000
Transportförsening
Villkorspunkt 10
   

- Transportförsening mer än 4 timmar

kr 500 kr 6.500

- Transportförsening mer än 8 timmar

kr 500 kr 6.500

- Transportförsening mer än 24 timmar

kr 1.500 kr 6.500
Bagageförsening
Villkorspunkt 11
   

- Bagageförsening mer än 6 timmar

kr 1.000 (upp til) kr 7.000 (upp til)

- Bagageförsening mer än 48 timmar

kr 2.000 (upp til) kr 7.000 (upp til)

- Hyra av nödvändig utrustning som följd av bagageförsening t.ex. barnvagn eller golfutrustning

kr 2.000 kr 4.000
Självriskskydd
Villkorspunkt 12
   

- Självriskskydd hem- och villaförsäkring

kr 10.000 kr 10.000

Självriskskydd personbilsförsäkring

kr 10.000 kr 10.000
Evakuering
Villkorspunkt 13
   

- Merkostnader vid evakuering

kr 10.000 kr 10.000
Reseolycksfall
Villkorspunkt 14
   
- Vid fullständig, 100%, bestående men (0-64 år) kr 1.000.000  
- Vid fullständig, 100%, bestående men (65 år och uppåt) kr 100.000  

- Vid dödsfall (0-17 år)

kr 30.000  
- Vid dödsfall (18 år och uppåt) kr 100.000  

Försäkringen gäller:

 • under resor som varar högst 90 dygn och som i förväg är betalade till mer än 50 % med kortet (om möjlighet till kortbetalning saknas hos researrangör likställs överföring från krediten till researrangörens konto med en kortbetalning)
 • för resor som påbörjas och avslutas i Norden
 • för resor vars resekostnad uppgår till minst 1 000 kr
 • färdbiljett eller researrangemang som avser färdbiljett eller färdbiljett med logi t.ex. charterresa, reguljärbiljett med eller utan logi och i samtliga fall ska den vara såld av organiserad researrangör, resebyrå eller transportföretag
 • för anmälningsavgift och därefter förfallna betalningar för resan som före påbörjad utresa ska ha betalats till mer än 50 % med kortet
 • för korttidshyrd stuga/lägenhet (max 4 veckor) om denna hyrs via organiserad förmedlare och har betalats till mer än 50 % med kreditfunktionen på kortet
 • om resan förlängs med högst 5 extra dagar utöver de 90 dagarna av orsaker som är plötsliga och oberoende av den försäkrade t.ex. hemresedatumet skjuts upp pga. att flygplanet inte avgår på ursprungligt hemresedatum
 • om försäkrad på grund av tvingande medicinska grunder inte kan återvända inom 90 dagar förlängs försäkringen med högst 30 extra dagar. I detta fall ska Moderna Försäkringar omedelbart meddelas.
 • för avbeställningsskyddet från den tidpunkt då mer än 50% av resans totala transportkostnader är betalda med kortet samt för debiterad deposition från den tidpunkt 100% av depositionen är betald med kortet och upphör att gälla vid avresetidpunkten dvs. då resan påbörjas
 • vid avbeställning av resa gäller försäkringen för kostnader för hyrbil samt biljetter till evenemang, som innan resan påbörjas betalts till 100 % med kortet och ska användas under resan
 • vid användning av CashPoints‐poäng*. Kravet är att mer än 50 % av CashPoints‐poängen* bör vara samlade genom uppköp som betalats kortet
 • vid avbeställning av resa, om resan är betald med CashPoints‐poäng*, ersätts endast den andel av resan som betalas med pengar. CashPoints‐poäng returneras inte

*Om en resa betalas med CashPoints/bonuspoäng («frequent flyer program») räknas eventuell flygskatt och andra avgifter/kostnader som transportkostnader.

** Resan kan inte avbeställas på grund av plötsliga restriktioner i destinationslandet.


Ladda ner fullständiga villkor

Försäkringen gäller för kortinnehavaren av kreditkortet samt följande personer:

 • Kortinnehavarens maka/make och registrerad partner.
 • Kortinnehavarens sambo, det vill säga den som lever tillsammans med kortinnehavaren i ett äktenskapsliknande förhållande och är folkbokförd på samma adress som kortinnehavaren.
 • Kortinnehavarens barn, styvbarn, adopterade barn* och fosterbarn under 23 år som bor stadigvarande i samma hushåll som kortinnehavaren, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos en av sina föräldrar/vårdnadshavare.
 • Barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan föräldrars sällskap är också här avsedda barn

*Med adopterat barn menas när föräldrarna har övertagit den dagliga omsorgen och med surrogatbarn menas barnsom har blivit slutgiltigt utskrivna från sjukhus efter sin födsel.

Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden.

 

Fullständiga villkor för försäkringen hittar du här.

Om du ska avbeställa en resa är det viktigt att du i första hand tar kontakt med flygbolaget eller researrangören.

När du fått översikt av vad flygbolaget inte återbetalar enligt deras avbeställningsvillkor, kan du ansöka om ersättning med din reseförsäkring.

 

Läs mer här vad försäkringen i kreditkortet täcker eller ta kontakt med Moderna på e-post kort@modernaforsakringar.se så hjälper de dig.

 

Länk till skadeblanketten hos Moderna hittar du här.

Prisvärd försäkring