Reseförsäkring och avbeställningsskydd

När du betalar en resa med Norwegian-kortet ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd. 

Minst 50% av resan måste betalas med kortet för att försäkringen ska vara giltig. 

 • Olycksfall på resa
 • Avbeställning av resa
 • Försenat bagage
 • Varje resa kan vara upp till 90 dagar

Vem täcks av försäkringen?

Försäkringen gäller för kortinnehavaren av Norwegian-kreditkort samt följande personer:

 • Kortinnehavarens make/maka, registrerad partner eller sambo
 • Kortinnehavarens barn som inte fyllt 23 år, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos kortinnehavaren eller hos den andre föräldern.
 • Kortinnehavarens barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan förälderns sällskap. 

Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta i Norden.

Tryg levererar Rese -och avbeställningsförsäkringen genom ditt Bank Norwegian-kort

Från och med 01.04.2021 är det Moderna Försäkringar som levererar Rese -och avbeställningsförsäkringen genom ditt Bank Norwegian-kort.  

I samband med bytet gör vi några ändringar och vi önskar uppmana dig att läsa genom de nya villkoren.

Vi har sammanfattat de viktigaste ändringarna nedan.

 • Försäkringen gäller nu i hela världen bortsätt från resor till områden som UD avråder att resa till.
 • Avbeställningen gäller om det finns avrådan från UD vid avresetidspunkten.
 • Utlandsstudenter som är kortinnehavare är också täckta.
 • Det är ingen åldersbegränsning 

Har du frågor om försäkringen?

Fullständiga villkor

Skador innan 01.04.2021 anmäl här

Uppstår skada innom 01.04.2021, sjukdom eller andra händelser under din resa som försäkringen täcker måste du snarast möjligt anmäla detta. Du kan enkelt ta kontakt på telefon  +46 (0)8-506 920 70 eller använda skadeblanketten online. Villkor innan 01.04.2021.

Skador f.o.m. 01.04.2021 anmäl här