Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Dagligvaruförsäkring

Upphör 2023.12.31

Dagligvaruförsäkringen är inkluderad i kreditkortet fram tills 2023.12.31.
Om du önskar registrera en skada som har inträffat innan 2023.12.31, kan du fortfarande göra detta på MinSida/appen.

Anmäl din skada på försäkringen

Om dagligvaruförsäkringen

Med dagligvaruförsäkringen får du utbetalat upp till 10 000 kr om du skulle bli sjukskriven, permitterad eller arbetslös.

Dagligvaruförsäkringen är automatiskt inkluderad när du använder Bank Norwegian-kortet till att handla dagligvaror.

Klicka här för att läsa fullständiga försäkringsvillkor

Så fungerar det

När du anmäler en skada på försäkringen, beräknar vi hur mycket du i snitt har handlat dagligvaror för med ditt Bank Norwegian-kort de sista tre månaderna. Detta bestämmer vilket ersättningsbelopp som sedan blir utbetalat till ditt kort. Beloppet blir utbetalat till ditt Bank Norwegian-kort.

TIPS: Mina köp ger dig en översikt över hur mycket du har använt på dagligvaror.

Frågor och svar

Det är en gratis försäkring som täcker en månads konsumtion av dagligvaror om du är arbetslös eller sjukskriven baserat på dina inköp med kortet. Försäkringen är kostnadsfri och inkluderad i ditt kort.

Försäkringen är kostnadsfri och är inkluderad i kreditkortet fram tills 2023.12.31.

Det räknas baserat på ett genomsnitt av vad du har spenderat på dagligvaror med vårt kort de senaste tre månaderna före händelsen.

Försäkringen gäller kortinnehavare och köp utförda med kortinnehavarens kreditkort.

Försäkringen ger en engångsersättning motsvarande en månads konsumtion av dagligvaror som köpts med kortet.

Det räknas baserat på ett genomsnitt av vad du har köpt matvaror med kortet de senaste tre månaderna före händelsen. 

Du täcks om du är arbetslös eller 100% sjukskriven i minst 30 dagar i följd.

Med dagligvaror menas köp som görs i butiker / webbutiker som kategoriseras av VISA som dagligvaror. För att se hur en transaktion kategoriseras, gå in i appen eller på MinSida och klicka på transaktionen.

Kategorier:

Livsmedelsbutiker / stormarknader (MCC 5411)

Övriga mataffärer (MCC 5499)

Försäkringen täcker vad du i genomsnitt har spenderat på mat per månad de senaste tre månaderna före händelsen eller när du fick information om kommande uppsägning.

Maximal ersättning är 10 000 SEK.

Försäkringen träder i kraft 01.12.20 och gäller händelser (sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet) som inträffar efter detta datum.

Karensperiod är den tiden från det att du är arbetslös eller sjukskriven till det datum då du kan börja få ersättning. Betalning vid sjukfrånvaro eller uppsägning kan bara ske efter att du har varit sjukskriven eller arbetslös i minst 30 dagar i följd.

Ersättningen utlöses om du är arbetslös eller 100% sjukskriven. Vi beräknar den månatliga konsumtionen från den dag du blev informerad om uppsägning eller från den dag du blev sjuk.

Skadan anmäls här

För att kunna lämna in en ansökan och få ut ersättning, måste du skicka in följande:

1. En ifylld och undertecknad skadeanmälan.
2. Kvitto eller liknande verifikation för behandlingen.
3 .Ett av nedanstående dokument, som måste innehålla fullständig information om samtliga datum för Behandling, Åtgärdskoder, eventuell erhållen ersättning enligt Statligt Tandvårdsstöd (STS), avgift som Tandläkare debiterat dig samt dina egna kostnader för Behandlingen per Åtgärdskod:
• journalutskrift,
• faktura/specifikation,
• tandvårdsfaktura,
• kontantfaktura, eller
• sammanställning av vård.

 

Ditt medlemsnummer är ditt fullständiga personnummer.

 

Du kan kontakta skadeavdelningen på e-post skador@denisglobal.com eller telefon: (8) 121 111 24 för vidare information.

Ersättningen betalas till ditt kort.

Fullständiga villkor för försäkringen hittar du här.

Prisvärd försäkring

Vardagskortet du kan lita på

Ansök om kreditkort

Representativt exempel: Den rörliga krediträntan är 21,99% (feb 2024). Årsavgiften är 0,-. Vid nyttjande av en kredit på 10 000 och återbetalning genom 12 betalningar på 936 kr under 12 månader, är den effektiva räntan 24,35 %. Det sammanlagda beloppet att betala tillbaka är 11 233 kr.