Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
Logga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

65 000 kunder har talat: förväntar mer hållbara tjänster

Publicerad: 7.3.2022

En omfattande hållbarhetsenkät bland Bank Norwegians kunder ger en god fingervisning om en förändring av konsumentbeteendet i Norden. Svaren från fler än 65 000 (65 796) kunder i Norge, Sverige, Danmark och Finland visar att frågan väcker ett stort engagemang och att kunderna förväntar sig mer än enbart klimatfokus av banken.

Bank Norwegian har frågat sina kunder vad som är viktigast när banken ska prioritera hållbarhet. Svaren ger klara förväntningar från medvetna kunder – och klara uppmaningar om vilka områden som är viktiga för att konsumenterna ska göra hållbara val.

"Vi tolkar svaren från våra kunder som ett tecken på att konsumentbeteendet i Norden håller på att förändras. Kunderna visar ett stort engagemang kring hållbarhet och är tydliga med att hållbarhet har många aspekter – utöver klimatet. När kunderna tillfrågas om vad de förväntar sig av oss placerar ett flertal kunder i alla länderna informations- och datasäkerhet och kampen mot ekonomisk brottslighet högst, men de förväntar sig också att vi ska leverera när det gäller sociala hållbarhetsmål och klimatet. Vi kommer att använda de här svaren för att förbättra oss och vidareutveckla våra produkter och tjänster. Det är just digitala tjänster som de vi erbjuder vilka är nära kopplade till folks vardagskonsumtion som kan göra skillnad", säger Melita Ringvold, hållbarhets- och kommunikationschef på Bank Norwegian.

Undersökningen som innehåller svar från fler än 65 000 bankkunder i Norden – motsvarande invånarantalet i en stad som Växjö i Sverige – genomfördes innan jul. Kunderna tillfrågades vad de förväntade sig av en hållbar bank och hur banken kan bidra till att kunderna kan göra hållbara val.

De viktigaste slutsatserna från undersökningen:

  • Två områden framträder som allra viktigast för kunderna när det gäller hållbarhet.
    • Hög informations- och datasäkerhet: ~79 procent av de tillfrågade svarade att detta är det viktigaste banken bör vara bra på
    • Bekämpa ekonomisk brottslighet: ~69 procent av de tillfrågade anser att detta är ett viktigt område för bankens hållbarhetsarbete
  • Kunder svarade att de vill ha större uppmärksamhet runt skulder som en faktiskt samhällsutmaning. På frågan hur viktigt det är att hjälpa sina kunder att lösa sina skuldutmaningar, samt att bidra till at skapa förståelse för skuldproblem i samhället.
  • Kunderna svarar att de vill ha hjälp med att identifiera köp från lokala handlare om de ska använda Bank Norwegian-appen för att styra sin konsumtion i en mer hållbar riktning. Vidare önskar de svar på vilka leverantörer som är erkänt hållbara. Detta gäller för alla länder.
  • Undersökningen visar samtidigt att Bank Norwegians kunder önskar göra sin egen konsumtion grönare, och att denna fråga intresserar kunder i Norge och Sverige något mer än resten av de nordiska kunderna.
  • Kunderna vill gärna ha råd och tips om hur de kan använda sitt kreditkort på ett smart sätt. De vill använda Bank Norwegians app för att få en översikt över vilka affärer och verksamheter som är erkänt hållbara.

Det här anser två av kunderna

Ola Auglend från Bryne i Norge är en av Bank Norwegians kunder som anser att hållbarhet är viktigt.

-För mig är det viktigt att en bank är medveten om hållbarhet i fråga om allt från interna förhållanden i banken till kundinriktad verksamhet. När det gäller de interna förhållandena är det bra om banken är miljöcertifierad, har en medveten hållning kring detta gentemot sina egna anställda och kanske också belönar dem som väljer hållbara lösningar, som de till exempel har gjort här med elsparkcyklar. När det gäller de kundinriktade åtgärderna är det viktigt att baken i så hög grad som möjligt använder självbetjäningslösningar och inte erbjuder kunderna papperslösningar och på sikt kanske ersätter plastkorten med helt digitala lösningar. Dessutom är det fint om de erbjuder mer gynnsamma priser och lånevillkor för elbilar, värmepumpar och efterisolering. De måste självklart också i sin kommunikation och profil visa att de bryr sig, säger Auglend.

Emil Blomqvist från Västerås i Sverige anser också att hållbarhet hänger ihop med allt annat i banken.

Jag tycker att kommunikation är en viktig del av Bank Norwegians hållbarhetsarbete. Dels vad banken gör för att förbättra eller förändra sin påverkan såväl socialt som miljömässigt, dels när det gäller kundens påverkan när de använder bankens tjänster. Banken har en roll som mellanled i nästan alla transaktioner och det erbjuder ett helt annat spår att påverka som andra aktörer inte har. Om detta till exempel skulle kunna användas för att rapportera hur mycket CO2-utsläpp ett köp står för, tror jag att det kan göra kunderna mer miljömedvetna.